Thursday, May 6, 2021

2016. HÀ THÚC SINH Ba bài thơĐÊM TRẮNG 


Mây tạnh trời trong sao mấy ngôi

Lừng lên đàn sáo khắp nơi nơi

Thánh đường lộng lẫy trong đèn nến

Trần thế tràn lan với những người

Nấp gió lầu chuông chim chộn rộn

Dời chân lữ điếm khách vui vui

Kéo cao cổ áo mình theo bước

Không nguyệt mà sao tuyết sáng ngời

 

12-2016


 

XUỐNG NÚI

 

Một trời một núi một mình tôi

Chầm chậm bò đi giữa lẻ loi

Ngó xuống chim muông bay dưới vực

Nhìn lên nắng loá tụ ngang người

Chợt nghe lạnh lẽo sâu từ ruột

Rồi thấy hoang vu suốt cả đời

Chẳng hiểu vì đâu mình tụt xuống

Đường về nghi hoặc mãi không thôi

 

12-2016

 

 

CHA ƠI 


Cha ơi từ buổi cháu con xăm

Chống đỡ giao long với thuỷ thần

Dâu bể bao phen cùng vận nước

Đá vàng một dạ với tình dân

Tiên hiền ải bắc kìa xương đắp

Hậu bối trời nam nọ máu tuôn

Bắc thuộc cha ơi gang tấc cách

Mà sao đất nước cứ như không

 

12-2016

 

Hà Thúc Sinh