Thursday, May 20, 2021

2027. Tranh ĐINH CƯỜNG Sáng mát trong

SÁNG MÁT TRONG
Oil on canvas, 24"x30"