Friday, November 5, 2021

2188. Thơ CHU VƯƠNG MIỆN Tình miềngEm ghuôi muối mặn gừng cay

Mà sao tình chỉ giả cầy quán xiêu

Chuyện xưa dở Quảng dở Tiều

Nửa quê nửa chợ nửa chiều nửa đêm

Ù ơ chân cứng đá mềm

Dã tràng xe cát đủ miền sóng xa

Cổ cầm vài khúc phồn hoa

Độc huyền đứt rụột còn ta không nàng

Quanh năm diễn mãi một tuồng

Quanh đời toàn nhũng vô thường hư vô

Bài tây rồi chuyển thò lò

Quanh năm suốt tháng nằm co gác nghèo

Giấc mơ chó lộn qua mèo

Thơ văn không gió phô chiều tà dương

Làm thân con ghệ đứng đường

Làm trai tầm gửi tứ phương mà rầu

Thế thôi nước chẩy qua cầu

Thế thôi sóng chỉ một màu y nhau

Đi phương nào? Dạt nơi đâu ?

Thì thôi còn cả vườn trầu bỏ đi

Mươi năm hết thủa hết thì

Trăm năm thì cũng xanh rì cỏ may

Chuyện đời gió thổi mây bay

Chuyện ta toàn những cỏ cây vật vờ

Vào đời toàn mộng với mơ

Ra đời toàn những hững hờ dửng dưng

Bao năm toàn ngập với ngừng

Bao năm toàn những dây thừng cột chân

Hết phong rồi lại tới trần

Hết lê tới lết chả mong chả chờ

Mớ đời văn trộn vào thơ

Trăm thương ngàn nhớ tình hờ vắt vai

Thức đêm chả thấy đêm dài

thức ngày mới rõ tình ngừơi trắng đen

 

Chu Vương Miện