Saturday, February 12, 2022

2309. MY FUNNY VALENTINE Sáng tác: Richard Rodgers / Lorenz Hart Trình bày: Alice FredenhamMY FUNNY
VALENTINE

Sáng tác: Richard Rodgers / Lorenz Hart
Trình bày: Alice Fredenham

 Bấm vào ảnh dưới đây 
nghe Alice Fredenham trình bày ca khúc
MY FUNNY VALENTINE