Saturday, February 12, 2022

2310. PHẠM CAO HOÀNG Chiều đi ngang qua thung lũng Fox

THUNG LŨNG FOX - Photo by PCH, 6.6.2017

một hôm mây trắng tôi về

qua thung lũng Fox lòng nghe ngậm ngùi

nhớ Đà Lạt quá, em ơi!

và mây trắng với những đồi thông xưa

chờ nhau, mấy giọt cà phê

nhìn nhau, một nụ hôn vừa trao nhau

bây giờ, bốn mươi năm sau

tôi về, mây trắng trên đầu bay ngang

vẫn cùng em đi lang thang

vẫn yêu em đến vô vàn, biết không?

vẫn yêu Đà Lạt vô cùng

 

PHẠM CAO HOÀNG

Virginia, June, 2017

CHIỀU ĐI NGANG QUA THUNG LŨNG FOX
Photo by Phạm Cao Hoàng, 6.6.2017