Thursday, March 3, 2022

2337. Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử ADIOS THẦY HUY PHƯƠNG

Trong ảnh: Nhà văn Huy Phương (1937-2022)

“ Thầy ra đi ngày 25.2.2022 tại Nam Cali “

 

Cha mẹ sinh con không nghĩ tựa

Về già không biết bạt về đâu? “*”

 

Đạy nắp ván thiêng nhìn chi nữa ?

Cũng xong giang vỹ giống giang đầu ?

 

O cờ o quạt o vòng hoa

Bày chuyện làm chi ? lính chết già

Êm ấm trong mái nhà hạnh phúc

Cũng đành xong cuộc trận phong 3

 

86 tuổi đời “ ngẫu lục tang thương “

Đựơc thua chả khác kịch với tuồng

Chinh chiến vẫn chỉ là chinh chiến

Quảng trị 72 lộ kinh hoàng

 

Một nửa dân miềng chết dài dài?

Thấy chết trò chết ? ai khóc ai ?

Ngừơi sống mang nỗi lòng ngừời chết

“ Châu ô cận lục “ tiếng than hời !

 

Quê hương này kẻ nằm trong đất

Kẻ lang thang phiêu bạt xứ ngừơi

Ngày ngày bưng bát cơm phiếu mẫu

Nơi bến tạm dung Bạc Tần Hoài ?

 

Trò 81 tiễn thầy 86

“ Mây trắng đồn xa & Mắt đêm dài “

Tình nghĩa bây chừ chừng có vậy

Nơi vùng đất lạ có ai hay?

 

Cuối đời cuối đường thôi từ giã

“non bồng nước nhược “ tiễn thầy đây

 

“*” thơ Huy Phương “

 

Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

“ Cucamonga ngày 3.3.2022 “