Tuesday, March 22, 2022

Sách mới của nhà xuất bản Văn Học Press: THEO DẤU THƯ HƯƠNG - Tạp luận TRỊNH Y THƯ


Văn Học Press

22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978

email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

PR 03/05/2022

SÁCH MỚI

Trân trọng giới thiệu:

theo dấu thư hương

Tạp luận

TRỊNH Y THƯ
 
VĂN HỌC PRESS xuất bản, 2022
 
Tranh bìa:
ĐINH CƯỜNG
Phụ bản:
ĐINH CƯỜNG – NGUYÊN KHAI
Thiết kế bìa:
NINA HÒA BÌNH LÊ
 

Trịnh Y Thư đọc văn, thơ của:


CHARLOTTE BRONTË – VIRGINIA WOOLF – MILAN KUNDERA – JIM HARRISON – ALBERT CAMUS – NGUYỄN XUÂN KHÁNH – NGÔ THẾ VINH – CUNG TÍCH BIỀN – TRẦN VŨ  – THẬN NHIÊN – NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC –


NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH – PHAN THỊ TRỌNG TUYẾN – ĐẶNG MAI LAN – NGUYỄN THÀNH VIỆT – LẠI THANHHÀ – NGUYỄN LƯƠNG VỴ – LƯU DIỆU VÂN – NHÃ THUYÊN – LƯU MÊLAN – NGUYỄN VIỆN – HOÀNG VŨ THUẬT – KHẾ IÊM.

 

Phụ lục: Đối thoại với Trịnh Y Thư (Đinh Từ Bích Thúy & Đặng Thơ Thơ thực hiện).