Saturday, April 2, 2022

2383. CHIỀU NEW DELHI Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔICHIỀU 
NEW DELHI
Nhạc và lời:
PHẠM CAO HOÀNG

Tiếng hát:
NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Bấm vào bản nhạc dưới đây để nghe
Nguyễn Trọng Khôi trình bày ca khúc Chiều New Delhi