Wednesday, April 20, 2022

2404. ĐẶNG TIẾN Hoa vẫn cứ được trồng nơi đây

Nguồn ảnh: pngwing.com


Nằm trong tầm đại bác

Mục tiêu nhằm tới của tên lửa hành trình

Mục tiêu của dội bom hủy diệt

Cơn say máu hoang dại

Cơn cuồng điên hoảng loạn tâm thần

Cơn bốc đồng thú vật

Nơi đây chết chóc rình rập đêm ngày...

Chiến tranh luôn mang khuôn mặt thần chết?

Sai

Rusian Army đạo quân khủng bố

Mưu toan tận diệt

Tử thần hùng hổ theo từng đoàn chiến xa

Theo từng bầy phi cơ

Theo từng bầy tên lửa

Tử thần gầm gào hả hê

Tử thần gầm thét đe dọa

Những tưởng nơi đây

Người dân run sợ

Cúi đầu

Quỳ gối

Dâng đất

Đầu hàng

Cam chịu

Những tưởng tất cả theo đúng kịch bản Kremlin

Theo đúng thứ chính trị cường quyền lưu manh

Theo đúng lí lẽ Tử thần...

Không

Kịch bản đã được viết lại

Sấm sét đã nổi lên đáp trả

Chết chóc đã trút lửa Báo thù

Những rác rưởi mang dấu tích Russia

Đã được dọn

Cái gì cần cho vô sọt rác

Cho vô

Những gì cần đào sâu chôn chặt

Chôn chặt

Lại trồng hoa

Mùa xuân không có chỗ cho tử thần

Mùa Xuân không có chỗ cho Rusian Army

Các người trở về với hoang vu lạnh lẽo

Hoa đã nở

Hoa lại được trồng


ĐẶNG TIỀN

(Thái Nguyên)