Saturday, May 28, 2022

2450. Thơ ĐỨC PHỔ Tâm tình gửi bạn

Sterling (VA) - Google photos

tặng hoài ziang duy

 

hãy ngồi lại nhìn quanh cảnh vật

ở quanh ta tình nặng nghĩa đầy.

chuyện sinh, lão… lẽ thường thiên hạ

quẳng gánh sầu đỡ nặng đôi vai.

 

bạn từ thuở dọc ngang chân cứng

đá mềm quanh từng bước vẫy vùng.

đã đất dụng tài người trai trẻ

mà thiên cơ bít lối quay về.

 

khi xót phận tép phơi trên rổ

kẻ lưới chài chẳng nể nang chi.

đã suốt kiếp tha phương cầu thực

lòng chỉ no lòng nỗi nhớ quê.

 

ngồi ngẫm lại thăng, trầm bất sá

chuyện đã đành chẳng chấp hơn thua.

ta cùng bạn cùng thời dâu bể

cảm thương nhau chẳng lẽ dư thừa.

 

người đời chỉ tâm an là quý

lẽ vô thường hãy để ngoài tai.

thơ thăm bạn đôi dòng vốn dĩ

từ tim gan cảm mối u hoài…

 

ĐỨC PHỔ

Atlanta, 28/5/2022