Tuesday, July 26, 2022

2532. QUÀ SINH NHẬT CHO EM • Thơ Phạm Cao Hoàng • Ngàn Thu phổ nhạc • Ca sĩ Ngọc Quy.

Ca sĩ Ngọc Quy

QÙA SINH NHẬT CHO EM

...

bao nhiêu năm chung sống

em là cô vợ hiền

em là người bạn tốt

em là một nàng tiên

...

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Phổ nhạc

NgànThu

Hòa âm:

LÊ QUANG ĐẠT

Tranh:

Đinh Cường, Trương Vũ,

Nguyễn Trọng Khôi, Đinh Trường Chinh

Các bức ảnh hoa hồng:

Google images

Các bức ảnh còn lai:

Phạm Cao Hoàng

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=knpzeZ86p3I