Friday, August 26, 2022

2564. Thơ NGUYỄN TƯỜNG GIANG Chút tình.

Hồ Barcroft - Photo by NTG

tặng O.
 
Buổi sáng thức dậy
Nhìn lá đổi mầu
Cây thoa môi đỏ
Sương trắng mặt hồ
 
Em còn yên giấc
Tóc bạc phai mầu
Hôn lên đôi má
Em ơi thu về
 
Thanh xuân còn nhớ
Môi má hồng đào
Em ơi còn nhớ
Đôi ta thuở nào...
 
Nguyễn Tường Giang
tháng tám 2022