Friday, September 9, 2022

2581. TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA • Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng • Ca sĩ: Ngọc Quy.

Trong ảnh: Hoa (Đà Lạt, 1974 - Ảnh PCH)

TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA

Nhạc và lời:

PHẠM CAO HOÀNG

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Hòa âm:

LÊ QUANG ĐẠT

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=vqQQdbqWeiU