Sunday, September 11, 2022

2583. Thơ NGUYỄN THANH CHÂU thơ về bạn cải tạo hồi hương…

nguyễn thanh châu

thơ về bạn cải tạo hồi hương…

  

bước đường cùng bạn lại hồi hương

cuốc đất như ngày còn cải tạo

mái lá dù sao vẫn thân thương

khốn khó sẵn dành dăm giạ gạo

 

ở quê là chốn dễ quen nhau

khăng khít chỉ vài ly rượu đế

từ đời tam quốc mãi về sau

bắt hứng tha hồ bàn cuộc thế

 

bởi lâu danh phận như bèo dạt

chiến chinh tù rạc chuyện đã rồi

trộm sống sá chi điều vụn vặt

học ở người xưa chút thảnh thơi

 

học ở người xưa râu tóc trắng

rửa tay xù hết nợ giang hồ

tri kỷ hỏi vừng trăng tĩnh lặng

người thương ơi tình mãi thiên thu

 

người thương ta dẫu tàn hương phấn

muối gừng chiu chắt tạ ơn sâu

nhớ câu thơ cũ thời lạc vận

“chúng ta mất hết chỉ còn nhau”*

 

6/2022

*thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG