Monday, October 24, 2022

2645. Ba Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới do Ngu Yên dịch và giới thiệu.


Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới Cuốn Ba (258 trang)

Những truyện ngắn chọn lọc từ những tác giả trên thế giới trong đầu thế kỷ 21.

https://www.academia.edu/89129696/Tuy%E1%BB%83n


Tuyển tập truyện ngắn thế giới Cuốn Một. (210 trang)

Những truyện ngắn nổi tiếng trong thời kỳ Hiện Đại và Hậu Hiện Đại.

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_


Tuyển tập truyện ngắn thế giới. Cuốn Hai. (121 trang.)

Những truyện ngắn của các tác giả đoạt giải Nobel Văn chương.

https://www.academia.edu/66142956/Tuy%E1%BB%83n_

 

Cả 3 tuyển tập đều có thể tải xuống miễn phí.