Monday, December 19, 2022

Giới thiệu tuyển tập tiểu luận của nhà biên khảo, nhà văn Trần Hữu Thục - Trần Doãn Nho: CÕI CHỮ CÕI NGƯỜI


Nhà xuất bản Nhân Ảnh (California)
trân trọng giới thiệu
tuyển tập tiểu luận của nhà biên khảo, nhà văn
Trần Hữu Thục - Trần Doãn Nho:

CÕI CHỮ CÕI NGƯỜI

Tập 1 gồm có các bài viết sau đây:

Xuân Tình Trong Đường Thi

Tác Giả: Cuộc Thăng Trầm

Đọc Sách: “Lý Thuyết Trung Hoa Về Hư Cấu” Của Ming Dong Gu

Tự Lực Văn Đoàn và chuyện văn phong

Tính Văn Học” Trong Văn Học Miền Nam

Theo Dấu Nhân Vật

Giữa Văn Và ThơTập 2 gồm các bài:


Hiện tượng chống Mỹ

Vấn đề tự do diễn đạt

Khía cạnh ngôn ngữ trong “Phong trào Dù” Hồng Kông

Về một đất nước mang tên Việt Nam Cộng Hòa

Donald Trump, kẻ lạ mặt

Nội Chiến” Ngôn Ngữ Ở Ukraine

Từ Coronavirus Đến “Dịch Hạch” Của Albert Camus

Chuyện trái tim


CÕI CHỮ CÕI NGƯỜI đã có bán trên Amazon.


Giá: Tập I: $20.00, Tập II: $20.00

Độc giả có thể mua cả hai tập hay mua riêng từng tập.

Xin bấm vào đường nối sau:

Amazon.com: coi chu coi nguoi

Key word: tran huu thuc, tran doan nho, coi chu coi nguoi

 

Liên lạc:

Tác giả: TRẦN HỮU THỤC - TRẦN DOÃN NHO 

Email: trandoanho@yahoo.com

Nhà xuất bản Nhân Ảnh:  E.mail: han.le3359@gmail.com 

(408) 722-5626