Monday, January 30, 2023

2777. Thơ NGUYỄN TƯỜNG GIANG Ở phía bên kia

Hoa Đào Làng Nhật Tân - Google imagesA

 

người đàn ông ngồi trên xe lăn

nhìn ra ngoài cửa sổ 

con mắt vô hồn 

có sợi nắng lung linh ngoài vườn 

trên cành đào nhật tân mới nở 

ông có thấy mùa xuân 

 

ông có nhận ra tôi?

không, trông ông quen quen lắm

như đứa em út của tôi 

nó chết khi lên tám tuổi 

lúc bốn sáu tản cư 

 

không hiểu sao tôi trở lại quận cam

vào những ngày giáp tết 

bạn bè thân quen đã ra đi 

tôi như một tên homeless 

vạch ngực chờ viên đạn thời gian

bắn vào trái tim không còn nhịp đập

 

tôi đi qua dẫy hàng hoa

như một hồn ma tìm người quen mặt 

không nhận ra ai

ôm mặt khóc

 

ở phía bên kia có gì lạ

cho một ông già trên tuổi tám mươi 

chỉ có bạn bè chờ đợi 

tôi…


Nguyễn Tường Giang 

California, 17/1/2023