Wednesday, March 1, 2023

2806. TRƯƠNG VŨ Ông Đạo Dừa

 

Ông Đạo Dừa (1910-1990)

Sáng hôm nay, đi thuyền trên sông Tiền Giang. Sông rộng hơn sông Bến Tre nhiều và hai bên bờ đẹp. Tuy nhiên, tôi vẫn thích cái hoang sơ của sông Bến Tre hơn. Cũng có thăm nơi này nơi khác, bình thường như khách du lịch, dù chỉ đi một mình. Mục đích chính của sáng hôm nay là đến Cồn Phụng, nơi tu hành ngày xưa của ông Đạo Dừa.

Ông Đạo Dừa, tức kỹ sư Nguyễn Thành Nam, là một nhân vật lạ kỳ. Lạ kỳ trong cách tu hành, trong cách sống, trong hình dáng, và đặc biệt, trong cách ông chủ trương giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông chủ trương hòa đồng trong mọi lãnh vực, từ tín ngưỡng đến chính trị. Ông muốn người Việt ngưng giết nhau. Ông nuôi mèo với chuột chung trong một lồng và chứng minh rằng chúng vẫn có thể sống chung êm ả với nhau. Ông muốn hỏi tại sao con người không thể làm như vậy. Trong cuộc chiến, phe nào cũng tỏ ra kính trọng ông nhưng chẳng phe nào chấp nhận đề nghị giải quyết của ông. Dễ hiểu thôi.

Thời gian ông nổi tiếng, tôi chỉ là một sinh viên đại học. Bọn sinh viên chúng tôi tuy có nể nang ông nhưng mỗi lần tụm nhau nói về ông đều diễu, cho rằng ông hoang tưởng, ông điên khùng.

Sáng nay, khi đến Cồn Phụng, khách du lịch vẫn đông, nhưng cái Cồn Phụng như được hiểu về ông Đạo Dừa hoang vắng. Ông Đạo đã về cõi vĩnh hằng. Môn đệ chẳng còn ai. Ngày nay, cũng chẳng thấy có con mèo nào sống êm ả với con chuột nào trong cùng một lồng, dù chúng có thế khoác lên người bất cứ thứ quần áo nào.

Tôi bỗng nhớ đến ông. Tôi bỗng thấy thèm một đời sống trong đó có những con người hoang tưởng như ông mà tôi đã từng cho là điên khùng. Bởi vì, đời sống sẽ rất hoang vắng nếu chẳng có cái hoang tưởng nào cả.

TRƯƠNG VŨ
Bến Tre 27/2/2023


MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
ĐƯỢC GHI LAI TRONG CHUYẾN ĐI