Friday, March 3, 2023

2807. Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn

HO
 
Về sặc sỡ một mảng ho
Ôm buốt lạnh tới co ro ngân hà
Triệu chấm sao đỏ mặt già
Sợi gió vướng cổ khan tà yếm nâu
Về tứ lục giữa thiên thâu
Bán chác hết cả một gàu nước trong
Nên chi hạt bụi lên đồng
Cắc cớ hồn nhập màu lông vũ cuồng
Sập sùi sấm sét sa sương
Bỗng đâu hàn xẹt mối buồn khâm thiên
Hồng hồng phấn nụ trường tiền
Về đâu kích hoạt niềm riêng đã tàn
Cơn ho cõng mùa lang thang
Ho hò hang hở huy hoàng hỏng hơ
 
23.february, 2023
[ ho thật. không phải ho ho ho ]
 
 
c h ế t 
            t r u i
 
lặng lẽ chuồn đi từ hoang phế
những cuốn sách long gáy thần phù
còn trang kinh tự thơm lòng tủ
bướm vũ vô thần trui lửa vu
 
mười năm nhen nhúm buồn tịch mịch
chợt bến sông xưa tiếng gọi đò
liệng mấy triều thơ hồn ngạ nước
đuối chết sinh cầm theo bụi tro
 
bệnh nằm trên than [con bệnh đỏ]
màu của phiêu sinh.  chín nạc.  đồng
cửa hé thân binh đứng lấp ló
xương đã xanh rồi quai phố đông
 
quyển náo ghi hết đời du thủ
một nhón tay.  xua bão lên rừng
trăm cây ngả đốn nùi hương hỏa
lụi đóm nhang tàn mắt khép rưng
 
HoàngXuânSơn
tháng 9 mười ba