Thursday, March 9, 2023

GIỚI THIỆU Tập thơ mới nhất của HOÀNG LỘC: GỬI LẠI TRẦN GIANGIỚI THIỆU

Tập thơ mới nhất của
HOÀNG LỘC


GỬI LẠI TRẦN GIAN

490 trang • 450 bài thơ
Biên tập: Nguyễn Đức Thảo Vy
Mẫu bìa: Nguyễn Thiên Chương
Nhà xuất bản Đà Nẵng • 2023
Bìa cứng, trình bày và in ấn rất đẹp