Monday, April 10, 2023

2863. Thơ Nguyễn Thụy-Đan ai giang-nam

Nguyễn Thụy Đan - Ảnh PCH, Virginia, 2021


i.

 

các sông đều chảy về biển

biển chẳng rẫy tràn

nước các sông lở về chốn cũ rồi lại chảy đi

 

kẻ giảng

 

bên bờ lặng im

không đủ phép ẩn-dụ

một thời. kinh-hoàng.

đã đưa tôi. đến đây.

đến đây. những soi đời người

trên mặt nước luân-lạc.

tôi ôm mặt. khóc.

 

nơi đây. phải chăng

tôi đã biết yêu người?

 

trong tiếng thuỷ-cầm. day dứt

vọng về trời kinh thi.

bên dòng chánh-sử. thật chính tôi

là hồi dư-hưởng.

ngẫu-nhiên. và bàng-hoàng cô-đơn.

 

nơi đây. phải chăng

tôi đã biết yêu người?

 

trên vực nước mắt

bộ-lạc nào tuyệt-tích

bờ huyền-thoại.

vùi cơn còn mất. tầm-thường.

cháy xém địa-linh. vũ-trụ mãi khơi khơi.

 

nơi đây. phải chăng

tôi đã biết yêu người?

 

trong sự nín lặng

vô-lực. và phì-nhiêu.

khi lời lẽ của thế-gian này.

đều khiên-cưỡng thay thảy.

chỉ còn nước mắt.

làm chứng những điều

trong tôi cằn cỗi lòng tin.

 

ii.

 

vì chưng màn đêm đã nên bất-diệt.

tôi đã dám. một lần mơ tưởng

ý-niệm của một vòng tay.

êm đềm tủi nhục

và bờ môi. cháy rực xót xa.

 

iii.

 

tôi đã yêu người. bằng dòng sông lặng im.

âm thầm suốt chiều dài trí nhớ

tuôn về cùng-cực phía hư-vô.


iv.

 

song những bóng ma thường-trực

dường tỏ với tôi. một sự

nghịch-đạo lớn. rằng. khỏi ghềnh u tối.

chúng ta chẳng còn nơi hằng đỗ


nguyễn thụy-đan