Monday, April 10, 2023

2862. Thơ TRẦN YÊN HÒA Tháng Tư nắng quái

Thơ Trần Yên Hòa

THÁNG TƯ NẮNG QUÁI

Cho mẹ và ba con!

Tháng tư nắng quái trên tàng lá
Ngày nóng rang, khô khốc tiếng người
Nước mắt ướt đầm trên mắt mẹ
Nghìn đêm ai khóc nỗi đầy vơi?

Tháng tư em dắt con ra biển
Hướng về nam theo sóng nổi trôi
Thôi cũng đành, xuôi triều nước lớn
Làm sao biết được, trôi về đâu?

Tháng tư lửa rực, về ngang phố
Anh quýnh tìm em khắp Vũng Tàu
Thây chất chồng thây, thây chồng chất...
Trời ơi! thãm quá! ngùi thương đau!

Tháng tư, đạn pháo rơi cùng khắp
Người chết giăng đầy mọi nẽo quê
Trải qua mấy đận, anh mong ngóng
Gặp em rồi, được khóc thỏa thuê

Thì thôi, trở về nơi qui ẩn
Giữa am đời nhặt nhạnh tình riêng
Thành, bại, cũng đành theo thế cuộc
Công danh như ngọn khói, đời thiền.

Tháng tư tay vỗ... càn khôn hát
Khúc thương ca hề, cho mẹ và em.

4.1975 - 4.2023

Trần Yên Hòa