Saturday, April 15, 2023

2872. MÂY KHÓI QUÊ NHÀ Thơ PHẠM CAO HOÀNG Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN Ca sĩ: NGỌC QUY

Núi Nhạn (Tuy Hòa) - Photo by PCH


MÂY KHÓI QUÊ NHÀ


Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Hòa âm:

LÊ QUANG ĐẠT


Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Hình ảnh núi Nhạn, sông Đà, đập Đồng Cam và làng quê Phú Thứ (cách Tuy Hòa 10 km về phía tây): PCH • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Phạm Huy Bảo • Slide show: Thiên Kim.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=KFqkkQDsXWo