Friday, April 28, 2023

2891. Hoàng Xuân Sơn K.H.Ô.N.G.L.Ờ.I

Hoàng Xuân Sơn

K.H.Ô.N.G.L.Ờ.I

 

Thiên thể còn thức trên cao nhân thân trầm thiết lụi vào cơn mơ thấy gì không chuỗi huyền hồ sợi dây đã nguội điện đồ lu câm thoái thác với phường bát âm nốt chìm lặng khúc nhạc ngân không lời xiêu vẹo thương thế lả lơi chiếc đeo mặt ngọc đã dời thu không tay thu cường độ ấm nồng dải mưa xin tụ nắng hồng ban sơ còn làm thơ ăn ngủ thơ chao ôi luyến tính đã bờ bụi theo khúc lên núi lạnh giữa đèo vân từ phiên ải về theo nguyện thừa ánh mắt nào giữa ban trưa còn di lụy tới âm mùa lao lung ôm ngực thở với truy lùng tiếng cườm giục giã hồn nung tranh cầm ngón dài son tợ ngũ âm loài chim áo đỏ về ngâm từ trường sóng tình thao thức muôn phương thơm từng bước nhỏ cung đường thụ ân ngày viễn khơi trăng ngọt gần hồ như túy mật niềm tân tạo đầy một hôm tình chợt hao gầy nghiệm thu mới biết trời mây đã già ai người thu góp xương da mà trong linh tụ hiến ca phù trầm bụi bay à cũng có lần nhặm vào mắt đẹp túy ân cho đời về cùng với dặm sương phơi áo bay trắng tóc đẹp lời du sinh bước len cùng một bước trình nghe đầy cuộc lữ nhẹ khinh khoái chiều yêu thì vụng một chữ yêu tình như tơ mảnh nhạc thiều vu vơ hát lên sóng một hẹn hò biết không ni nớ tình thơ cớm hồng nói gì đừng nói lặng không âm của lời đã chìm trong kỷ hà

 

h o à n g x u â n s ơ n

21 avril 2023