Monday, April 17, 2023

Trên Kệ Sách Ngu Yên Giới Thiệu: Tiểu luận: Kỹ Thuật và Nội Dung Thơ Đấu Tranh

 

Trên Kệ Sách

Ngu Yên Giới Thiệu

Tiểu luận: Kỹ Thuật và Nội Dung Thơ Đấu Tranh

 

Sách Bỏ Túi 76 trang

Escape Publishing phát hành ebook
https://www.academia.edu/100321045/Sipho_Sepamla_Thi_S%C4%A9_Nam_Phi_

Bắn Chữ:

Dòng họ Dưỡng là dòng họ giỏi về cung tên. Chàng thanh niên tên Do Cơ không thỏa mãn bí quyết gia truyền, lên đường tìm thầy học thêm nghề bắn: Bách bộ xuyên dương. Gặp nhà sư chủ trì môn phái Tiễn Đạo. Sư ông nói: " Cách một trăm bước, con có thể bắn trúng con bồ câu không?." Chàng thanh niên trả lời: "Mười lần như chục, con bắn không sai." Sư ông dạy rằng: " Mỗi ngày con ra ngoài rừng, nhìn chiếc lá dương cách một trăm bước, cho tới khi nào con thấy chiếc lá lớn bằng con bồ câu, tự dưng con sẽ bắn trúng. Mười lần như chục." Nhà sư nói về nghệ thuật bắn cung. Chàng thanh niên nhìn chiếc lá ròng rã một năm, vẫn không sao thấy chiếc lá lớn bằng con bồ câu.

Một hôm, có người khách đến viếng chùa, thấy chàng thanh niên học Tiễn Đạo mãi không thành. Sau khi thăm hỏi, liền bày một cách khác. Ông nói: "Anh hãy đứng trước chiếc lá dương một bước thôi rồi bắn cho trúng. Khi đã bách phát bách trúng thì lùi lại một bước, tức là đứng trước lá dương hai bước, tập bắn cho trúng. Cứ như thế cho đến khi anh có thể bắn được chiếc lá dương từ một trăm bước." Ông này nói về kỹ thuật. Vài năm sau, chàng thanh niên đã bắn được lá dương. Trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thời Chiến Quốc. (551-479 trước D.L.)