Wednesday, May 17, 2023

2910. Trên kệ sách Ngu Yên giới thiệu: Tạp chí ĐỌC VÀ VIẾT số mùa hè 2023


Trên Kệ Sách Ngu Yên

Giới Thiệu

 

Escape Publishing ấn bản và phát hành 2023

250 trang

Đọc và tải xuống:

https://www.academia.edu/101910609/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_

 

M Ụ C  L Ụ  C

 

- Thơ Octavio Paz. (phần một). 04

- Truyện ngắn: Con Bò. Bull của Mạc Ngôn. 16

- Tiểu luận: Lý thuyết Biểu Hiện Trong Nghệ thuật. của Noel Carroll. The Philosophy of Art. 38

- Điêu Khắc: Chủ đề “Lạ”. 52

- Thơ. Ngôn Ngữ Cho Thế Kỷ Mới. Language for a  New Century. 65

- Tiểu luận: Thi Pháp Nhận Thức. Cognitive Poetics của Chloe Harrison và Peter Stockwell. 88

- Truyện Ngắn: Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark của Kazuo Ishiguro. 95

- Nhiếp Ảnh: Chủ Đề “Đẹp Trần”. 113

- Thơ Octavio Paz (Phần hai). 128

- Tiểu luận: Tổng Quan Lý Thuyết Sáng Tạo. An Overview of Creative Theories của James C Kaufman và Vlad P. Glaveanu. 151

- Truyện ngắn: Yente của Olga Tokarczuk. 176

- Công Án: Một Tay Phát Âm Thanh. Yoel Hoffman thực hiện. 196

- Truyện ngắn: Ngọn Lửa Nhỏ. A Small Flame của Yiyun Li. 202

- Hội họa: Chủ đề “Dầu Truồng”. 223

- Phỏng Vấn: Abdulrazak Gurnah. 238