Thursday, June 15, 2023

2938. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Chàng đi hai mươi bốn năm

Nhà thơ Thành Tôn - Ảnh PCH (2019)


Tặng anh Thành Tôn

 

khi chàng xuống tới chân đồi

gió thì thầm nhẹ như lời quê hương

bước đi cùng nỗi cô đơn

những trang sách cũ chập chờn bay qua

ngước nhìn về phía quê nhà

hình cha bóng mẹ đã xa muôn trùng


chàng đi tìm một dòng sông

sông bây giờ đã cạn nguồn từ lâu

chàng đi tìm một con tàu

và sân ga đượm nỗi sầu Quảng Nam


chàng đi hai mươi bốn năm

những trang sách cũ theo chân chàng về

đọc bài thơ viết năm xưa

nỗi buồn còn đó như vừa hôm qua

đọc bài thơ lúc chiều tà

nỗi buồn còn đó rất xa mà gần

chàng đi hai mươi bốn năm

 

PHẠM CAO HOÀNG

Virginia, 24.10.2021