Thursday, June 29, 2023

Đã phát hành: TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC (73 tác giả).


ĐÃ PHÁT HÀNH

TRUYỆN NGẮN

CHỌN LỌC

thực hiện: Luân Hoán & tạp chí Ngôn Ngữ

bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
dàn trang: Lê Hân
(73 tác giả, 606 trang)
các bạn có thể tìm mua qua Amazon, Barnes & Noble
hay liên lạc với Lê Hân: (408) 722-5626 - han.le3359@gmail.com
ấn phí: 40 USD (bìa mềm), 45 USD (bìa cứng)
các bạn ở Việt Nam: xin liên lạc với Nguyễn Thành Công (0908 451 154)
để mua sách với giá 420 ngàn VN (bao gồm tiền gởi)