Sunday, July 16, 2023

2964. Ca khúc mới: Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC NGÀN THU phổ nhạc Hòa âm QUANG ĐẠT Ca sĩ MẠNH TUẤN

Nursing home = Google images

Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC

NGÀN THU phổ nhạc

Hòa âm QUANG ĐẠT

Ca sĩ MẠNH TUẤN

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=FqfkLU79GiI