Friday, July 28, 2023

2976. Bài viết và sách mới của Ngu Yên trong tháng 6 và tháng 7.

Mời đọc bài viết và sách mới của Ngu Yên trong tháng 6 và tháng 7.

1- Phê Bình và Truyện của William Dean Howells. Phê bình văn học.

https://www.academia.edu/104442925/Ph%C3%AA_B%C3%ACnh_v%C3%A0_Truy%E1%BB%87n

2- Nietzsche và Thượng Đế Đã Chết của Martin Heidegger. Triết học.

https://www.academia.edu/104080199/Nietzsche_v%C3%A0_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng

3- Lý Luận Là Gì" của Matthew Knachel. Lý luận học.

https://www.academia.edu/104880972/L%C3%BD_Lu%E1%BA%ADn_L%C3%A0_G%C3%AC

4- Lý Luận Dẫn Đến Lý Do Tiếp Cận Lẽ Phải. của John Butterworth & Geoff Thwaites. Lý luận học.

https://www.academia.edu/104859083/L%C3%BD_Lu%E1%BA%ADn_D%E1%BA%ABn

5- Nghệ thuật nhiếp ảnh: 1- Nhìn từ máy chụp hình. Non fiction

https://www.academia.edu/104693172/Ngh%E1%BB%87_Thu%E1%BA%ADt_Nhi%E1%BA%BFp

6- Nghệ thuật nhiếp ảnh: 2- Nguyên tắc thiết kế. Non fiction,

https://www.academia.edu/104721689/Ngh%E1%BB%87_Thu%E1%BA%ADt_Nhi%E1%BA%BFp

7- Nghệ thuật chụp ảnh: Trả lời chủ đề. Non Fiction.

https://www.academia.edu/104772731/Ngh%E1%BB%87_Thu%E1%BA%ADt_Nhi%E1%BA%BFp

8- Suy Nghĩ Kỹ Năng Lý Luận. Lý luận học.

https://www.academia.edu/103315942/Suy_G%E1%BA%ABm_K%E1%BB%B9

9- Cãi Nhau Thức Dậy Tổn Thương. Xã hội tâm lý học. 

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Essay

10- Thơ Tưởng Tượng và Hư Cấu. Tiểu luận về thơ.

https://www.academia.edu/104426525/Th%C6%A1_T%C6%B0%E1%BB%9Fng_T%C6%B0%E1%BB%A3ng

11- Một thời Cổ Đại. Trường ca. Lịch sử phương tây thời khởi đầu.

https://www.academia.edu/104444712/M%E1%BB%99t_th%E1%BB%9Di_c%E1%BB%95

12- 19 Hè 72. Trường ca tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa.

https://www.academia.edu/100881974/19_H%C3%A8_72_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_

Đón Đọc Tạp chí Đọc và Viết số mùa thu. Sô`1 đặc biệt về hội họa. Phát hành đầu tháng 9, 2023