Friday, July 28, 2023

2977. SÁCH MỚI NGUYỄN MẠNH HÙNG KHOẢNH KHẮC NHÌN LẠI • Tác giả: Đinh Quang Anh Thái.

 

SÁCH MỚI

NGUYỄN MẠNH HÙNG

KHOẢNH KHẮC NHÌN LẠI

Tác giả: Đinh Quang Anh Thái

Thể loại: Biên khảo
Sách dày 400 trang, do Đào Nguyên Dạ Thảo trình bày, in ấn rất đẹp.
Culture Art Education Exchange Resource bảo trợ và xuất bản.
Sách gồm 4 phần
Phần 1: Những đoạn đường GS Nguyễn Mạnh Hùng đã đi qua.
Phần 2: Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng.
Phần 3: Nguyễn Mạnh Hùng trong mắt bạn bè.
Phần 4: Phụ lục, gồm 7 bài viết của GS Nguyễn Mạnh Hùng.

Sách được bán trên Barnes and Noble:

https://www.barnesandnoble.com/w/khoanh-khac-nhin-lai-dinh-quang-anh-thai/1143770764?ean=9798369252598