Saturday, July 29, 2023

2978. Ca khúc mới: MÂY TRẮNG • Thơ PHẠM CAO HOÀNG • NGUYỄN QUYẾT THẮNG phổ nhạc • Ca sĩ NGỌC QUY.

Google images

Ca khúc mới:

MÂY TRẮNG

Thơ PHẠM CAO HOÀNG

NGUYỄN QUYẾT THẮNG phổ nhạc

Ca sĩ NGỌC QUY

Hòa âm QUANG ĐẠT

 

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Ảnh mây trắng và núi Nhạn sông Đà (Tuy Hòa): PCH • Các hình ảnh khác: Google images • Slide show: Thiên Kim • Bài thơ (viết năm 2009) được phổ nhạc vào năm 2023.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

MUSIC SHEET