Thursday, July 13, 2023

Sách mới:HƯƠNG TÌNH KHỔ NẠN - Những bài thơ và tản mạn của TRẦN HOÀI THƯ.

 

SÁCH MỚI

HƯƠNG TÌNH

KHỔ NẠN

Những bài thơ và tản mạn của
TRẦN HOÀI THƯ
Đây là bản đặc biệt
của giai phẩm Thư Quán Bản Thảo
tháng 7/2023.
Sách dày 180 trang, bìa cứng, in ấn rất đẹp.
Sách in để tặng, không bán.
Liên lạc với tác giả:
tranhoaithu16@gmail.com