Saturday, August 19, 2023

3001. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Linh Nghiệm

Google images


Vị thấm của đớ lưỡi

ăn trúng bã thần phù

em thiệt là linh nghiệm

hóa giải đời phù du

 

Những chiếc gai ngoài da

những mụn nhọt trong hồn

bụi hồng quất đau điếng

lạc trầm hay thụy hôn

 

Bề gì đi cũng đứng

tình ở tận đâu đâu

chiếc màn hình nhỏ rí

bay ra khỏi địa cầu

 

Hát vang lên giai điệu*

không khóa. để ngõ hồn

lá bùa trong túi áo

sáng trời tận sao hôm

 

Tường vân như cam vũ

bóc một quả thần sầu

em ví ta là nắng

rải hết vàng kim âu

 

Một chuỗi đeo huyền thoại

ngón nhẫn sóng đôi nằm

mơ dạt dào sông biển

thở vị tình xa xăm.

 

h o à n g x u â n s ơ n

04.08.23

*Unchained Melody

[ Việt khúc Bùa Thiêng h.x.s ]