Monday, September 11, 2023

3025. Thơ ĐẶNG TIẾN Tháng Bảy

Google images

 

Tháng Bảy người người tảo mộ,

Khói hương vàng mã bộn bề.

Cầu xin người thân đã khuất,

Những mong phù hộ độ trì.

 

Ta cũng vậy thôi. Tháng Bảy,

Nhớ cha nhớ mẹ. Nao nao

Thiếu thời xa lơ xa lắc

Đời người như một chiêm bao.

 

Mẹ ta thất học mù chữ,

Thương ta thường chẳng nói gì

Cha ta có chút chữ nghĩa 

Dạy ta từ lúc tập đi.

 

Tháng năm cứ trôi. Trôi mãi

Cha mẹ về với tổ tiên

Đường đời gian nan, được mất

Buồn vui. Dần bớt ưu phiền

 

Còn lại một câu cha dặn

Chữ Hiếu muôn nẻo. Tơ vò

Cha chỉ một câu giản dị

Đừng - để - cha - mẹ - buồn - lo!(•)

 

Tháng Bảy. Âm âm. Trời đất

Mưa ngâu và gió lạnh về

Gửi đến song thân. Ta gửi

Con vẫn bình an mọi bề.


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)

 

(•) Cổ nhân nói: Con có hiếu là làm sao để cha mẹ không phải buồn lo, bận tâm!