Saturday, September 16, 2023

3029. MÁI TRƯỜNG XƯA • Nhạc NGUYỄN QUYẾT THẮNG • Thơ PHẠM CAO HOÀNG • Ca sĩ HUY BÙI • Hòa âm QUANG ĐẠT

Ca sĩ Huy Bùi


MÁI TRƯỜNG XƯA

Nhạc       NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Thơ         PHẠM CAO HOÀNG

Ca sĩ       HUY BÙI

Hòa âm   QUANG ĐẠT

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:


MUSIC SHEET