Sunday, September 17, 2023

3030. ĐẶNG TIẾN Bản mệnh của anh

Google images 

Cầm bút là bản mệnh của anh
Nay, thay bút bằng bàn phím ảo
Trang giấy thay bằng màn hình điện toán
Một vài giây những gì anh viết có phép mầu như đôi hài vạn dặm
Vượt mọi cách ngăn 
Vượt mọi vòng kiểm duyệt 
Vượt mọi mặc cảm ngại ngần
Tất cả để mạng cuốn đi theo chiều gió 
Cuốn đi ngược chiều gió
Một vài giây anh kết nối cùng tất cả phần còn lại của thế giới chừng bảy tỉ người...
 
Bản mệnh anh không giấu được dưới bất cứ một khôn khéo nào
Bản mệnh anh hiện trên thế giới ảo
Anh phải đối mặt với vô số người 
Bậc thầy
Thông thái
Trí tuệ sắc như nước
Trái tim buồn dễ tổn thương
Những cặp mắt ranh khôn 
Những xăm xoi xét nét
Những đe dọa khùng điên
Những tị hiềm mắc mệt
Bản mệnh của anh có thể 
Bị đánh đòn hội chợ
Đao búa và đao bút
Bản mệnh của anh
Tự nhốt vào lồng son khuôn phép
Tự trói buộc bằng lề thói cũ mặc cảm tự ti hay ngạo nghễ tự xưng bằng những phép tu từ hay ho và trống rỗng
Bản mệnh của anh
Như cánh đại bàng khao khát tự do
Như gà què cối xay cùn ăn quẩn
Bầu trời cao và xanh và lồng lộng
Cống rãnh u mê và tăm tối và nhập nhèm và tù đọng trường kì
Bản mệnh của anh
Trên bàn phím ảo
Trên màn hình điện toán
Mạng sẽ cuốn đi
Năng lượng của tia chớp
Hoặc
Vô tăm tích
 
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)