Friday, September 1, 2023

ĐÃ PHÁT HÀNH NGÔN NGỮ 27 (1/9/2023) • THƠ VĂN NGÔN NGỮ VÀ GIỚI THIỆU NHÀ VĂN HỒ ĐÌNH NGHIÊM

 

ĐÃ PHÁT HÀNH

NGÔN NGỮ 27

1/9/2023
THƠ VĂN NGÔN NGỮ
VÀ GIỚI THIỆU NHÀ VĂN HỒ ĐÌNH NGHIÊM

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:

Cao Nguyên, Cao Thanh Tâm, Châu Quang, Chu Nguyên Thảo, Chu Vương Miện, Dan Hoàng, Dung Thị Vân, Đặng Hiền, Đặng Kim Côn, Đặng Xuân Xuyến, Đoàn Phương, Đỗ Trường, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Hồ Đình Nam, Hồ Đình Nghiêm, Huỳnh Liễu Ngạn, Huỳnh Ngọc Thương, Kiều Giang, Kiều Huệ, Lâm Băng Phương, Letamanh, Lê Chiều Giang, Lê Hân, Lê Hứa Huyền Trân, Lê Hữu Minh Toán, Lê Thanh Hùng, Lê Thị Ngọc Nữ, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Lương Thiếu Văn, Ngàn Thương, Ngô Nguyên Dũng, Nguyên Thu, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu, Nguyễn Đức Bá, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vy Khanh, Nhật Quang, Nhật Uyển, Như Hoài, Phạm Cao Hoàng, Phương Tấn, Quan Dương, Song Thao, Tiểu Lục Thần Phong, Tiểu Nguyệt, Thái Tú Hạp, Thanh Thanh, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Thiên Di SG, Thiên Hà, Thục Uyên, Thương Tử Tâm, Trang Châu, Trần C. Trí, Trần Doãn Nho, Trần Thanh Quang, Trần Thị Cổ Tích, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Thị Trúc Hạ, Triều Hoa Đại, Trúc Lan, Trần Trung Thuần, Trần Vấn Lệ, Trần Xuân Thụy, Trung Chính Hồ, Trương Xuân Mẫn, Vinh Hồ, Võ Công Liêm, Võ Kỳ Điền, Võ Phú, Võ Quê, Vũ Khắc Tĩnh, Vương Hoài Uyên.

 

BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
TRANH BÌA: Cẩm Tâm
PHỤ BẢN: Tranh thơ Luân Hoán
DÀN TRANG: Lê Hân
ĐỌC BẢN THẢO: Trần Thị Nguyệt Mai
LIÊN LẠC: Thư và bài vở mời gởi về:
– Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
– Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Ấn phí: 20 USD
Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành
https://www.amazon.com/
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân: (408) 722-5626
han.le3359@gmail.com
Nếu ở Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc với:
Công Nguyễn: (84) 090 845-1154
congnguyen.zc@gmail.com

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân