Friday, September 1, 2023

NGU YÊN Bài viết và Tạp chí trong Tháng 8/2023I. Bài viết trong tháng 8, 2023

 

- Cảm Xúc Trong Tiếng Hát.

https://www.academia.edu/105125344/C%E1%BA%A3m_X%C3%BAc

- Nhận Thức Và Cảm Xúc của Jenny Yiend và Bundy Mackintosh.

https://www.academia.edu/105623199/Nh%E1%BA%ADn_Th%E1%BB%A9c

- Câu Hỏi Về Bài Thơ. 

https://www.academia.edu/105715344/C%C3%A2u_H%E1%BB%8Fi_V%E1%BB%81

- Bài Thơ Tài Tình. 

https://www.academia.edu/105776716/B%C3%A0i_Th%C6%A1_T%C3%A0i

 

II. Phát hành Tạp chí Đọc và Viết, số mùa thu, 2023

Tạp chí dịch thuật văn chương nghệ thuật và triết học

https://www.academia.edu/105863898/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc 

M Ụ C  L Ụ  C

- Hội Họa: Diện Mạo Và Khuynh Hướng Đầu Thế Kỷ 21. Dịch Tổng Hợp. 05.

-  Nghệ Thuật Trừu Tượng. Dịch Tổng Hợp. 23

- Bức Tranh Là Gì? What Painting Is. James Elkins. 34

- Ý Nghĩa Của Tranh Trong Các Họa Phẩm. On The Meaning of Painting in Painting Works. Zhiqiang Chen & Yongding Tan. 48

- Thơ: Giới Thiệu Phần Thơ: Chiến Tranh Việt Nam trong tác phẩm Against Forgetting, Twentieth Century Poetry of Witness, Carolyn Forché. 57

- Truyện Ngắn: Câu Chuyện Một Họa Sĩ. The Story of a Painter. Ludmilla Petrushevskaya. 86

- Tiểu luận: Văn Chương Là Gì? What is Literature. Terry Eagleton. 112

- Phản Ánh Triết Học Về Nghệ Thuật và Triết Học Của Nghệ Thuật. Hatice Nilufer Suzen & Nuray Mamur. 137

- Nghệ Phẩm và Nghệ Giả:

- Nghệ Thuật Trừu Tượng Chống Kỳ Thị. Barbara Chase-Riboud. 150

- Bản Ghi Của Một Họa Sĩ. Notes of a Painter. Henry Matisse. 163

- Ý Thức và Diễn Giải Nghệ Thuật: Phân Tích Ký Hiệu Học. Intention and Interpretation in Art: a Semiotic Analysis. Gary Shapiro. 178

- Truyện ngắn: Thần Táo. The Kitchen God. Hiromi Kawakami. 205

- Phỏng Vấn: George Saunders, Zadie Smith thực hiện. 224