Friday, October 13, 2023

3064. kc Nguyễn HẠ TÀN

Hồ Randolph, Massachusetts 
Photo by Nguyễn Hữu - Tháng 10/2023

nắng hạ nhiệm mầu
cúc áo chưa mở niềm vui đã tuôn ra từ lồng ngực
ước mơ bay ra từ vô thức
xác suất hình thành
mũi kim trong đống rạ khô
 
chỉ một cái liếc sơ
là đã hiểu
đọc nhau như sách mở
vắng tiếng chim quen ngoài cửa
là biết hạ tàn
 
vệt nắng trên tay trần
thu, người tình hát nhiều hơn nói
vàng rực những con đường, đôi khi đỏ ối
cảm xúc lại rất trầm
 
cảm xúc lại trầm
viên kẹo mềm trong miệng
làn da, những tế bào cháy nhưng im tiếng
mũi kim, đâm trúng huyệt
có thể giết, cái đau
 
ta nhìn nhau
thuộc lòng từng dòng chữ
một cái liếc sơ
là đã biết
lúc quay đầu
 
đặt tất cả bên trong
hay bên ngoài chiếc hộp
có giả ngu ngơ cũng không hiểu lầm sự thực
trở về vô thức
mũi kim trong đống rạ khô
 
kc Nguyễn