Friday, December 1, 2023

3135. Thơ KC NGUYỄN Giao mùa

Google images


người đi tôi ở lại đây

lạnh giao mùa vẫn chưa gây rùng mình

mây chưa xuống thấp, bình minh

chưa xám ngắt, và trên cành lá thu

chưa theo ngọn gió phấn nâu

mang đi tất cả phù du lỡ làng

 

tôi không biết lúc đông sang

bàn tay gầy có nhớ bàn tay xưa

tuyết về trắng cả cơn mưa

những bông nặng có đổ thừa tóc mai

những bông bám chặt lấy vai

có làm ướt sũng cả ngoài lẫn trong

và có mằn mặn những bông

trên môi, hay chỉ là dòng thời gian

 

kc Nguyễn