Friday, December 1, 2023

3134. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Ghi chép

Ảnh minh họa - Google images

Ghi tên vào sổ Huế
tờ nhật trình xưa rồi
phòng thông tin buổi sáng
buổi chiều nhá nhem tôi

Không cách chi dựng lại
áo xống bỏ vô quần
xăn lai đi lội nước
ướt đẫm một bờ sông

Ướt vai hồng dạo nọ
tam giác trắng mê hồn
nụ môi nằm trên má
bao giờ một nụ hôn

Mà e chừng xa lắm
xe xích lô nằm đường
tấm bạt che không đủ
dột nát trời mưa sương

Thả trôi con thuyền giấy
xếp về mô học trò
một bài thơ chép muộn
đã xám hồng sắc tro

Ghi tên vào lớp học
thông tín bạ hoang đường
điểm danh từng thiếu sót
nước lụt rồi tang thương

h o à n g x u â n s ơ n
16.nov.23
[ với Đệ tam C2 Quốc Học ] 


Lớp Đệ Tam C2, 1962/63