Tuesday, December 26, 2023

3177. HOÀNG XUÂN SƠN Hai bài thơ

Background photo by PCH


đ    i   m  ì  n  h

 

Đời ta có những cái không chắc
đêm nay đêm mai rồi chắc không
đời không định hướng tình chưa ngả
cái bóng liêu xiêu giữa cánh đồng

Ai mang hồn ta đi giú kín
trái sâu ăn chín bói ngoài luồng
là lao sinh của từng đợt sóng
tấp vào bờ biết mặt trầm luân


Cứ thế. đá dài lâu khuyết tật
mặt hõm su thế kỷ buồn nâu
nếu như màu trời luôn u ám
là trăm năm của định chế không mầu


Tấm áo quải gió chiều non yếu
mắt mùa xanh hun hút phương nào
nhớ một vệt sương lúc còn yên ấm
nhiên tình cũng có lúc trời ngưng sao


Trên rừng. mỗi một người mang tên đá núi
ta cùng về ước hẹn nghiêng vai
đời mình đơn phương có lúc trầm thống
xòe tay nhau đếm còn một vài

 

19.Dec.2023 

 

 

b  i  ế  n  g   l  ư    i

 

Nhếch nhác áo xống
vai lưng mỏi mòn
đợi hôm nào trống
gõ thử boong boong


Nghe ra rền rĩ
cái thây chảy dài
hoa văn hoa mỹ
chợt ù ù tai


Bắt đầu hồng hộc
thở lên leo lên
lầu cao ớn nhợn
xuống càng run en


Không phải là răng
chân muốn bò cạp
chẳng nói chẳng rằng
đời chiều bản nháp


Còn đâu bản lề
cửa đóng và mở
người vào kẻ ra
một đời một thuở


Những ngày đông, vui
lần hồi tẻ, nhạt
cơn ngủ hóa lười
ỳ theo tuổi tác

6.12.23