Friday, April 26, 2024

3344. MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI..-. Thơ PHẠM CAO HOÀNG - Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN - Ca sĩ NGỌC QUY.

Rừng Scibilia • Photo by PCH

MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI...

Thơ 

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc 

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ 

NGỌC QUY

Hòa âm 

QUANG ĐẠT


Tranh Trương Vũ • Ảnh nghệ thuật LÁ MÙA THU: Đinh Trường Giang • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Tô Duy Thạch và CH • Ảnh sông Đà, núi Nhạn, làng quê Phú Thứ (Tuy Hòa), thung lũng Fox (Virginia): PCH • Các hình ảnh khác: Google images. Slide show: Thiên Kim,


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=j07NFi5rzoY