Thursday, April 25, 2024

Sách mới: AI - Tiểu thuyết của Đặng Thơ Thơ - Da Màu Press xuất bản.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚIAI

Tiểu thuyết
Đặng Thơ Thơ
290 trang, Da Màu Press xuất bản 2023
Thiết kế bìa: Khánh Christopher Trần
Trình bày: Trần C. Trí
Tranh và ảnh: Paulina Đàm Thúy Ngọc


Sách có bán trên lulu.com: Ai (lulu.com)