Friday, May 10, 2024

3367. LÊ CHIỀU GIANG Đốt nhà

Ảnh do tác giả gửi
                                                              

Bới tung.
Từng góc nhà
Xó bếp
Tay nâng niu những tháng ngày xưa
Có bao năm?
Mà như thiên cổ
Nhà ơi.
Giữ lại dùm ta những gió mưa
 
Giữ lại dùm ta
Ngàn tiếng nói
Âm vang nào chôn dấu, đã lâu
Tiếng thét to, đôi lần tuyệt vọng
Những cười khan.
Những khóc dấu.
Những đêm dài.
 
Ra đi,
Đốt lửa căn nhà trống
Vung vãi tàn tro
Khắp đất trời. Và
Xóa bàn đi làm lại hết
Ta thả đời ta. Giữa
gió bay.
 
Lê Chiều Giang