Friday, May 10, 2024

3366.Đặng Tiến ĐỌC THƠ VĂN NÔNG SƠN NGUYỄN CAN MỘNG

 

Đặng Tiến

Đọc thơ văn Nông Sơn Nguyễn Can Mộng


Thơ Văn Nông Sơn Nguyễn Can Mộng - 820 trang, Ấn bản 2024, 
do Nguyễn Minh Nữu sưu tầm và biên soạn.

 

[Tặng Anh Nguyễn Minh Nữu)

 

Đọc sách gặp người muôn năm cũ,

Bậc đại Nho đấng bậc minh sư

Nặng lòng Đất Mẹ thời thuộc địa

Bút mực khơi trong mạch văn xưa.

 

Cổ tục, gia phong trong tiếng Việt

Phong dao, tục ngữ chép từng bài

Danh lam, cổ tích biên súc tích

Đánh thức nhân tâm tình giống nòi.

 

Trường học nước nhà thời xưa ấy

Văn minh Mẫu quốc chiếm ngôi cao

Quốc phục ung dung Người đứng lớp

Việt văn khơi dậy nghĩa đồng bào!

 

Rèn dậy các con theo nếp cũ

Văn minh không thể hại gia phong

Phụ tử tình thâm nghĩa huynh đệ

Ơn nhớ tổ tiên, gốc cội nguồn.

 

Kẻ hậu sinh hữu duyên được gặp

Người muôn năm cũ - sách trên tay

Biết ơn tấm lòng Anh gởi tặng

Vời phương xa góc biển chân mây!

 

Đặt sách lên bàn thờ tiên tổ

Khấn nguyện ông cha ! Khói hương thơm

Nghĩa đồng bào rưng rưng nước mắt

Trải lòng ta! Về với mạch nguồn!

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)


Ghi chú: 

“Phó bảng” (chữ Hán: 副榜; Tiến sĩ Ất khoa) là một học vị trong hệ thống khoa bảng Việt Nam thời Nguyễn, áp dụng từ năm 1829 đến 1919. Trong kỳ thi Hội, cống sĩ đậu đại khoa được chia thành hai hạng: hạng dưới gọi là Phó bảng hoặc Tiến sĩ Ất khoa, và hạng trên gọi là Chính bảng hoặc Tiến sĩ Giáp khoa1. Phó bảng là học vị dành cho những người có thành tích tốt trong kỳ thi nhưng không đủ điểm để trở thành Chính bảng. Học vị này thấp hơn Tiến sĩ nhưng cao hơn Cử nhân1.Cụ Phó bảng Nguyễn Can Mộng sinh năm 1880 và mất năm 1954. Ông là thân sinh của nhà văn Nguyễn Minh Nữu.