Sunday, May 26, 2024

3386. ĐINH TRƯỜNG GIANG Tác phẩm gấp giấy - Origami: VUÔNG, TAM GIÁC, TRÒN.Origami là nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Nhật Bản, nơi người ta tạo ra các hình dạng và đồ vật trang trí từ giấy mà không cần cắt hoặc dùng keo. Từ “origami” bắt nguồn từ hai từ tiếng Nhật: “ori” có nghĩa là gấp và “kami” có nghĩa là giấy. Mục tiêu của origami là biến một tờ giấy vuông phẳng thành một tác phẩm hoàn chỉnh thông qua các kỹ thuật gấp và tạo hình. Origami không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như kỹ thuật, thiết kế đóng gói, và thậm chí là y học. Tác phẩm Origami VUÔNG, TAM GIÁC, TRÒN dưới đây do Đinh Trường Giang thực hiện dựa theo cảm hứng từ bức tranh không lời của Sengai Gibon.