Tuesday, May 28, 2024

3393. Thơ LÊ VĂN TRUNG Niệm khúc.

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Tranh Hoàng Ngọc Biên

(gửi linh hồn hiền hữu Trần Hoài Thư)
 
Trần Hoài Thư ! Trần Hoài Thư !
Rong chơi đi nhé cõi trời văn chương 
Áo xưa đã sạch bụi đường 
Rừng xưa mây trắng bay cùng hồn thơ 
Em xưa cũng biệt sương mờ 
Tình xưa bỏ lại đôi bờ nhân gian 
Hoa xưa đôi cánh rụng vàng 
Theo anh về giữa mênh mang đất trời 
 
Anh về bỏ lại cuộc chơi 
Là quên hết chuyện khóc cười bể dâu 
Rủ buông phiền não thương đau 
Anh đi là để bước vào vô biên 
Đi tìm trong cõi lãng quên 
Bỏ trăm năm những chuyện tình nhân gian 
 
Có con chim khóc trên ngàn 
Tiếc cho giấc mộng chưa tàn cơn mơ 
Chữ trong 
Chữ đục 
Chữ mờ 
Tiễn anh mây trắng là thơ cuối ngày 
 
Tôi còn vướng hạt bụi này 
Xin như giọt lệ chia bày tiếc thương.
 
Lê Văn Trung 
Quê nhà, 28 tháng 5, 2024