Monday, June 3, 2024

3426. Thơ THÀNH TÔN Bạn đi

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Tranh Hoàng Ngọc Biên

Bạn đi, người quí sách
Đã bỏ công đi tìm
Máy in chừng ngơ ngác
Đợi keo dán độ nồng
 
Bạn đi, một khoảng trống
Biết ai người lấp đầy
Bài thơ làm nhung nhớ
Quyển sách chừng hao gầy
Chiếc bóng chao mờ ảo
Vách thư viện chập chờn
Bươi đống tro… đốt sách
Trang chữ vàng lộ ra
 
Bạn đi và để lại
Sách từng chồng mỏng, dày
Một dáng ngồi đẹp lão
Kim chỉ khâu trang… đời
 
Bạn đi và để lại
Đáng sống một cuộc đời
Có hào hùng súng đạn
Có ngọt ngào truyện, thơ
Có phút giây bi tráng
Có tình yều chỉ… nhìn
 
Bạn đi còn để lại
Biết bao người hoài thư
 
THÀNH TÔN
3 tháng 6.2024